Tag Archives: DOJ

VISA จับมือบริษัท Tala และ Circle เพื่อใช้งานเทคโนโลยีของ Stellar (XLM)

VISA จับมือบริษัท Tala และ Circle เพื่อใช้งานเทคโนโลยีของ Stellar (XLM) jumbo jili ดูเหมือนว่าจากสถานการณ์ตลาดที่กำลังเป็นขาขึ้น มูลค่าของเหรียญ XLM เองก็ตอบสนองเพิ่มขึ้นตาม และประกาศจากทางองค์กร Stellar Development Foundation (SDF) เกี่ยวกับพันธมิตรใหม่ของบริษัททำให้ราคาของเหรียญพุ่งขึ้นไปอีกโดยการร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง VISA, Tala, และ Circle มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดใหม่ ๆ ในเบื้องต้นการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ Tala จะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง stablecoin อย่าง USDC ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลได้ ซึ่งสามารถทำธุรกรรมข้ามพรมแดน และยังมีฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินดิจิทัลและเงิน fiat สล็อต นอกจากนี้ VISA จะออกบัตรที่เชื่อมโยงเงินทุนกับกระเป๋าเงินดิจิทัล … Continue reading

Posted in Casino | Tagged , , , | Comments Off on VISA จับมือบริษัท Tala และ Circle เพื่อใช้งานเทคโนโลยีของ Stellar (XLM)